Een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade die u met uw beroep veroorzaakt. Loopt een opdrachtgever door uw advies vermogensschade en wordt dit op u verhaald? Dan valt dit onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Wat dekt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt door derden geleden (vermogens)schade door uw toedoen, dit kan komen door vergissingen, nalatigheid, vergissingen en verzuim. Daarnaast worden de kosten die moeten worden gemaakt om verweer te voeren of om de totale schade te voorkomen/verminderen.

Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering een verplichte verzekering?

In principe is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen verplichte verzekering. Het kan echter zijn dat de branche- of beroepsvereniging waar u bent aangesloten dit verplicht stelt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij accountants, advocaten en notarissen. Daarnaast kunnen opdrachtgevers een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht stellen.

Voor wie is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is niet nodig voor alle beroepen en kan ook niet in alle gevallen worden afgesloten. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor beroepen zoals hieronder staan weergeven.

  • Accountant
  • Advocaat
  • Architect
  • Belastingadviseur
  • Deurwaarder
  • Incassobureau
  • Juridisch adviseur
  • Notaris
  • Vertaalbureau

Wat is het verschil met een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB)?

Waar een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven echt zaakschade van derden dekt die u of één van uw werknemers is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering echt voor vermogensschade door het uitoefenen van uw beroep. Het is vaak wel mogelijk om een het zogenoemde kantoorrisico mee te verzekeren met een aanvullende dekking binnen de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Meer informatie over een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven? Klik hier.

Meer informatie over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Onze adviseurs geven u graag een advies op maat. Neem gerust contact met ons op.

0297-343834

info@avaverzekeringen.nl