Dit is een provisieloos product. Meer informatie over het provisieverbod kunt u vinden op avaverzekeringen.nl/provisieloos

Om een huis te kunnen kopen wordt meestal een hypotheek afgesloten. Daarbij leent u (een deel van) de koopsom van een geldverstrekker, bijvoorbeeld een bank of verzekeringsmaatschappij. In ruil voor de lening, geeft u uw woning in hypotheek (in onderpand). Bij het afsluiten van een hypotheeklening komt heel wat kijken. U gaat bovendien een langdurige verplichting aan, soms wel voor 30 jaar. AVA begeleidt u bij het gehele proces van zoeken en afsluiten van de hypotheek die bij u past. Bovendien houden we ook na het afsluiten een vinger aan de pols.

Hoe gaan wij voor u te werk?

Bij het voor u verkrijgen van een hypotheek (maar ook bij de meeste andere financiële producten), gaan wij altijd volgens een vast stappenplan te werk. Het voordeel hiervan is dat u vooraf precies weet waar u aan toe bent, wat de kosten zijn voor onze werkzaamheden en dat u zelf kunt beslissen of en wanneer u de volgende stap neemt.

Stap 1: Oriëntatie

AVA en u maken (nader) kennis met elkaar. U geeft aan op welk gebied u onze hulp/advies nodig heeft: het verkrijgen van een hypotheek, verzekering, pensioen of andere dienst. U wordt vervolgens in detail uitgelegd hoe het stappenplan er uit ziet en wat de kosten daarvan zijn. Als u besluit om de volgende stap te nemen, maken we samen met u een opdrachtbevestiging waarin onze werkzaamheden en kosten nauwkeurig omschreven zijn.

Stap 2: Inventarisatie

De adviseur inventariseert samen met u uw persoonlijke situatie en doelstellingen. In uw Persoonlijk Klantprofiel worden de volgende zaken vastgelegd:

  • uw doelstellingen en wensen;
  • uw financiële positie: zoals inkomen, verplichtingen en vermogen;
  • uw kennis en ervaring met financiële producten;
  • uw leefsituatie en risicobereidheid: de mate waarin u bereid bent risico’s te nemen.

Stap 3: Advies

Aan de hand van het Persoonlijk Klantprofiel wordt onderzocht welke hypotheekconstructie het beste past bij uw wensen en bestedingsmogelijkheden. Hierbij wordt ook gekeken naar de risico’s van overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en naar pensioenwensen. Resultaat is uw persoonlijk advies:

  • welke hypotheekvorm past het beste bij u;
  • wat zijn de maximale maandlasten die u kunt of wilt dragen;
  • welke hypotheekproducten van welke geldverstrekkers zijn voor u interessant.

Stap 4: Bemiddeling

In deze stap bemiddelt AVA met de geldverstrekkers om voor u de meest gunstige rente en voorwaarden te krijgen. Resultaat is dat u een offerte krijgt, die wij nog eens grondig met u doornemen. Heeft u een definitieve keuze gemaakt, dan begeleiden wij voor u alle administratieve zaken die met het definitief afsluiten van uw hypotheek samenhangen, zoals verzekeringen en de contacten met de notaris.

Stap 5: Nazorg

Onze dienstverlening houdt niet op nadat de hypotheek afgesloten is. We zien het als onze verantwoordelijkheid gedurende de looptijd ook nazorg te bieden.

AVA is een erkend hypotheekadviseur

Als Erkend Hypotheekadviseur voldoen onze hypotheekadviseurs aan de eisen voor vakbekwaamheid die hieraan worden gesteld. Onze hypotheekadviseurs volgen jaarlijks cursussen om hun vakkennis op peil te houden.

Lees hier meer over ons kantoor als Erkend Hypotheek Adviseur