Bij reguliere verzekeraars worden bij het aangaan van een verzekering een aantal slotvragen gesteld om na te gaan hoe uw verzekeringsverleden is. Heeft u in het verleden bovengemiddeld veel schade geleden, is de verzekering geroyeerd in verband met het niet betalen van de premie of is er een andere oorzaak waardoor u niet geaccepteerd wordt? Dan is het mogelijk om via de verzekeraar Rialto verzekeringen alsnog een verzekering af te sluiten. Ook biedt Rialto de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten voor afwijkende zaken zoals bijvoorbeeld bezorgscooters, praalwagens en taxi’s, zaken waar andere verzekeraars van schrikken.

Voor welke verzekeringen

Rialto biedt een aantal standaard producten aan, dit zijn standaard verzekeringen voor voertuigen met een verzekeringsplicht zoals bijvoorbeeld een autoverzekering, bromfietsverzekering, brommobielverzekering en woonverzekeringen als een opstalverzekering, inboedelverzekering of aansprakelijkheidsverzekering.

Daarnaast biedt Rialto vaak een maatwerkoplossing voor andere moeilijk te verzekeren objecten.

Premie en premiebetaling

Omdat Rialto afwijkende verzekeringen aanbiedt is het risico voor Rialto hoger. De premie van een verzekering van Rialto ligt daarom hoger dan bij reguliere verzekeringsmaatschappijen. Ook moet de premie bij Rialto altijd vooraf worden betaald, de dekking van de verzekering gaat in zodra de eerste premie is voldaan.

Rialto verzekeringen via AVA

Via ons kantoor kunt u een verzekering van de verzekeraar Rialto afsluiten. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem hiervoor contact op via 0297- 34 38 34 of via info@avaverzekeringen.nl.