Bij het afsluiten van bijvoorbeeld een inboedel- of opstalverzekering komt garantie tegen onderverzekering vaak naar voren. Maar wat bedoelen de verzekeraars daar nou eigenlijk mee? En wat gebeurt er als ik onderverzekerd ben? In dit artikel geven wij inzicht in wat deze term betekend, wat de gevolgen van een te laag verzekerd bedrag zijn en hoe onderverzekering is te voorkomen. In dit artikel gaan wij in op de situatie bij een particuliere inboedel- en opstalverzekering maar onderverzekering kan ook bij andere verzekeringen van toepassing zijn.

Wat is onderverzekering

Er is sprake van onderverzekering wanneer het verzekerde bedrag lager is dan de werkelijke waarde. Bij het aangaan van een verzekering wordt de waarde van de inboedel of de herbouwwaarde bepaald, over deze waarde wordt een premie betaald. Blijkt bij een (grote) schade dat het werkelijke bedraag hoger is dan het verzekerde bedrag? Dan kan de verzekeraar zich beroepen op onderverzekering. Er is dan niet voldoende premie betaald voor hetgeen wat verzekerd is. De verzekeraar keert dan niet het volledige bedrag uit maar doet een uitkering naar ratio van het verzekerde bedrag en de werkelijk geleden schade.

Onderverzekering voorkomen

Er zijn verschillende manieren om onderverzekering te voorkomen, de mogelijkheden hiertoe zijn afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en de verzekering welke wordt afgesloten.

Een waardemeter

De meeste verzekeraars werken met waardemeters. Door middel van het invullen van de vragen op deze waardemeters kan de herbouwwaarde van de woning worden bepaald of een goede indicatie worden gegeven van de waarde van de inboedel voor een bepaalde gezinssituatie. Blijkt u na een schade meer inboedel te hebben of kost het meer om uw woning te laten herbouwen dan de herbouwwaarde welke op de polis staat vermeldt, dan kan de verzekeraar zich niet beroepen tot onderverzekering en keert deze het volledige schadebedrag uit.

Berekening door maatschappij

Ook zijn er steeds vaker verzekeraars die zelf een inschatting maken van de waarde van uw woning of inboedel op basis van gegevens uit centrale databases, bijvoorbeeld uit het kadaster. Soms wordt dit aangevuld met specifieke gegevens uit uw situatie zoals bijvoorbeeld het inkomen, uw leeftijd of gezinssituatie. Bij een schade werkt dit hetzelfde als door middel van een waardemeter. De verzekeraar keert de werkelijk geleden schade uit en kan zich niet beroepen op onderverzekering. Bij sommige verzekeraar wordt er geen verzekerd bedrag meer op de polis vermeldt, het kan echter zijn dat er wel een maximum voor de totale schade van toepassing is, dit bedrag is vaak erg hoog en voldoende voor de meeste huishoudens. Wijkt uw huishouden erg af van het gemiddelde huishouden? Dan kan het zijn dat deze maximum toch niet voldoende is, kijk daarom goed in de polisvoorwaarden of vraag dit na bij de verzekeraar.

Taxatie

Heeft u een uitzonderlijke woning, zoals een monument, of heeft u veel kostbaarheden? Dan kunt u in veel gevallen niet de standaard waardemeters gebruiken. Om toch verzekerd te zijn van de juiste verzekerde waarde is het dan verstandig om de woning of uw bijzondere inboedel te laten taxeren. Er zijn verschillende taxateurs gespecialiseerd in het taxeren van deze zaken voor verzekeraars. Meestal zijn de kosten voor het uitvoeren van een taxatie voor eigen rekening, in enkele gevallen wordt een taxatie uitgevoerd door de verzekeraar.

Let op: Er geldt vaak niet voor alle inboedel zaken garantie tegen onderverzekering. Bij bijvoorbeeld lijfsieraden, audiovisuele- en computer apparatuur en overige bijzondere inboedelzaken zoals kunst en antiek gelden meestal gemaximeerde bedragen. Welke bedragen dit zijn vindt u op uw polisblad of in de polisvoorwaarden.

Garantie tegen onderverzekering behouden

Houdt goed in de gaten hoe lang de garantie tegen onderverzekering geldig is, vaak verloopt de garantie tegen onderverzekering door een waardemeter of taxatie na ongeveer 5 jaar. Het is dan nodig om opnieuw te kijken of er iets is veranderd. Een verandering van toepassing op uw inboedel- of opstalverzekering kan bijvoorbeeld zijn dat de gezinssamenstelling is veranderd, uw woning is verbouwd of het inkomen is veranderd.