Dit is een provisieloos product. Meer informatie over het provisieverbod kunt u vinden op avaverzekeringen.nl/provisieloos

Op het moment dat u komt te overlijden wilt u niet dat de nabestaande met de kosten van een uitvaart achterlijven. Het is daarom verstandig om tijdig een uitvaartverzekering af te sluiten. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw uitvaart te verzekeren. Uitvaartverzekeringen zijn grofweg onder te verdelen in twee groepen; namelijk de uitvaartverzekering met een uitkering in natura en een uitvaartverzekering met een uitkering in geld. Daarnaast zijn er verschillende varianten op deze twee categorieën en is het mogelijk om deze verzekeringen te combineren. Welke soort uitvaartverzekering voor u het meest geschikt is hangt onder meer af van uw wensen. Wij adviseren u graag in de mogelijkheden.

Natura uitvaartverzekering

Bij een uitkering in natura is een pakket met diensten verzekerd zoals de kist, de rouwkaartjes en de auto’s. Welke diensten hier precies bij zitten staat in de polis van de uitvaartverzekering vermeld. Bij deze vorm wordt het verzorgen van de uitvaart uit de handen van de nabestaanden genomen. Wel moet er worden bijbetaald als er diensten worden geregeld die buiten het natura pakket vallen.

Voordelen:

  • Zekerheid over de dekking van de diensten die door het pakket worden vergoedt.
  • Veel werk kan uit handen van de nabestaande worden genomen door een vooraf bepaalde uitvaartorganisatie.

Nadelen:

  • Minder vrijheid in de verzorging van de uitvaart en uitvaartverzorger.
  • Bijbetalen bij keuzes buiten het dienstenpakket.

Kapitaal uitvaartverzekering

Indien u liever een bedrag voor de uitvaart verzekerd in plaats van een pakket met diensten kunt u kiezen voor een kapitaal uitvaartverzekering. Bij deze verzekering wordt er bij overlijden een geldbedrag uitgekeerd dat kan worden gebruikt om de uitvaart te betalen.

Voordelen:

  • Volledige vrijheid in de samenstelling van de uitvaart en de uitvaartverzorger.
  • Uitkering vrij besteedbaar aan de uitvaart.

Nadelen:

  • Hoogte van de uitvaartverzekering kan op het moment van overlijden niet toereikend zijn voor een volledige uitvaart.
  • Nabestaanden moeten zelf met een uitvaartonderneming afspraken over de uitvaart maken.

Combinatie van een natura uitvaartverzekering en een kapitaal uitvaartverzekering 

Een andere mogelijkheid is een combinatie van een uitkering in natura en een uitkering in geld. Bij deze situatie kunnen de diensten van de natura uitvaartverzekering naar wens kunnen aangevuld met de uitkering in geld van een kaptitaal uitvaartverzekering.

Wat zijn de kosten van een uitvaart?

De kosten van een uitvaartverzekering zijn afhankelijk van uw wensen. Wilt u een eenvoudige of uitgebreide uitvaart? Wenst u gecremeerd te worden of liever begraven? Al deze zaken hebben invloed op de kosten van uw uitvaart. Om een idee te krijgen van de kosten voor uw uitvaart kunt u een uitvaartkostenmeter invullen. Klik hier voor de uitvaartkostenmeter van Monuta