Het verbond van verzekeraars waarbij de meeste Nederlandse verzekeraars bij zijn aangesloten heeft vanaf 1 januari een wijziging gemaakt in de bedrijfsregeling brandregres. Dit heeft voor u als ondernemer wellicht consequenties. Het is daarom belangrijk om even te kijken of het verstandig is om het verzekerde bedrag te verhogen. Sommige verzekeraars verhogen het bedrag automatisch.

Wat veranderd er?
Voorheen konden schades door onvoorzichtigheid bij de uitvoering van werkzaamheden of achterstallig onderhoud niet (volledig) worden verhaald op degene die deze schade heeft veroorzaakt. Schades onder de € 2.500,– werden niet verhaald op de veroorzaker en grote schades werden tot € 500.000,– verhaald. Nu is zowel de boven als de ondergrens van de verhaalbare schade weggevallen. Dit betekend dat schades boven het verzekerd bedrag kunnen worden verhaald op de veroorzaker wat het vermogen van de organisatie in gevaar kan brengen.

Waarom wordt dit veranderd?
De bedrijfsregeling brandregres is door het verbond van verzekeraars aangepast om ervoor te zorgen dat de veroorzaker wordt aangesproken op zijn verantwoordelijkheid. Door preventieve maatregelen te treffen neemt de kans op een (grote) schade af.

Wat betekend dit voor u als ondernemer?
Een aantal verzekeraars verhogen (tijdelijk) het verzekerde bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Andere verzekeraars doen dit niet. Indien u brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoert is het verstandig om te kijken wat de

Ik heb een particuliere aansprakelijkheidsverzekering, wat is er voor mij veranderd?
Voor particulieren veranderd er door de nieuwe brandregresregeling niet. Dit is alleen van toepassing op bedrijven.

Meer informatie over de brandregresregeling 2014 kunt u vinden in deze folder